Zaznacz stronę
Jak skonstruowane są schody policzkowe?

Czym są schody, wszyscy doskonale wiemy, ale jak podać ich definicję? Potrafimy wyobrazić sobie różne konstrukcje schodów, ale ich opisanie nie jest już takie proste. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej typowym schodom policzkowym i postaramy się w fachowy sposób opowiedzieć o ich konstrukcji w taki sposób, by wszystkie zawarte w tekście pojęcia były klarowne dla osób, które nie są związane z branżą budowlaną.

Definicje związane ze schodami, które trzeba poznać

Fachowa definicja schodów brzmi następująco: to zespół elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają komunikacyjne powiązania różnych poziomów, dostosowane do ruchu pieszego. Następujące po sobie stopnie to biegi, podesty piętrowe i międzypiętrowe to spoczniki; dodatkowo mamy jeszcze elementy zabezpieczające, jak balustrady i cokoliki. Stopnie schodów składają się z części poziomej (stopnicy, inaczej podnóżka lub rzadziej posunięcia) oraz – nie zawsze – części pionowej (podstopnicy, inaczej przednóżka lub podniesienia). Belki policzkowe możemy zdefiniować jako nachylone elementy, które podpierają końce stopni.

Rodzaje konstrukcji schodów policzkowych

Jak sugeruje nazwa, schody policzkowe składają się z belek policzkowych, stopnic i podstopnic. Więcej o ich konstrukcji opowiadają nam przedstawiciele firmy Ośniecki z Tomaszowa MazowieckiegoSchody policzkowe możemy podzielić na te ze stopniami wsuwanymi od góry, ze stopniami wsuwanymi od dołu oraz ze stopniami osadzanymi w tzw. gniazdach, przy czym zawsze elementy stopni umieszczane są w wyżłobieniach wykonanych w policzkach. Jeśli schody mają belki policzkowe od góry wycięte w kształcie odpowiadającym szerokościom i wysokościom poszczególnych stopni, nazywamy je już schodami siodłowymi – choć budownictwo to bez wątpienia branża techniczna, nie brakuje w niej „językowych ciekawostek”. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym typom schodów policzkowych:

  • wsuwane od góry – wyżłobienia w belkach policzkowych są tu wykonane od strony górnej krawędzi; wsuwanie stopni rozpoczyna się od dołu biegu schodowego – najpierw podstopnica, później stopnica,
  • wsuwane od dołu – wyżłobienia w belkach policzkowych są tu wykonywane od strony dolnej, najpierw stopnica, później podstopnica,
  • gniazdowe – wyżłobienia, a właściwie gniazda, znajdują się w przekroju belki policzkowej; stopnie mocowane są za pomocą łączników.

 

Schody policzkowe to przede wszystkim schody drewniane. Nie tracą one popularności, a wręcz przeciwnie – są wybierane bardzo chętnie szczególnie do domów czy dwukondygnacyjnych mieszkań, podobnie jak podobne do nich schody bolcowe.