Zaznacz stronę

Czym są schody, wszyscy doskonale wiemy, ale jak podać ich definicję? Potrafimy wyobrazić sobie różne konstrukcje schodów, ale ich opisanie nie jest już takie proste. W naszym artykule przyjrzymy się bliżej typowym schodom policzkowym i postaramy się w fachowy sposób opowiedzieć o ich konstrukcji w taki sposób, by wszystkie zawarte w tekście pojęcia były klarowne dla osób, które nie są związane z branżą budowlaną.

Definicje związane ze schodami, które trzeba poznać

Fachowa definicja schodów brzmi następująco: to zespół elementów konstrukcyjnych, które umożliwiają komunikacyjne powiązania różnych poziomów, dostosowane do ruchu pieszego. Następujące po sobie stopnie to biegi, podesty piętrowe i międzypiętrowe to spoczniki; dodatkowo mamy jeszcze elementy zabezpieczające, jak balustrady i cokoliki. Stopnie schodów składają się z części poziomej (stopnicy, inaczej podnóżka lub rzadziej posunięcia) oraz – nie zawsze – części pionowej (podstopnicy, inaczej przednóżka lub podniesienia). Belki policzkowe możemy zdefiniować jako nachylone elementy, które podpierają końce stopni.

Rodzaje konstrukcji schodów policzkowych

Jak sugeruje nazwa, schody policzkowe składają się z belek policzkowych, stopnic i podstopnic. Więcej o ich konstrukcji opowiadają nam przedstawiciele firmy Ośniecki z Tomaszowa MazowieckiegoSchody policzkowe możemy podzielić na te ze stopniami wsuwanymi od góry, ze stopniami wsuwanymi od dołu oraz ze stopniami osadzanymi w tzw. gniazdach, przy czym zawsze elementy stopni umieszczane są w wyżłobieniach wykonanych w policzkach. Jeśli schody mają belki policzkowe od góry wycięte w kształcie odpowiadającym szerokościom i wysokościom poszczególnych stopni, nazywamy je już schodami siodłowymi – choć budownictwo to bez wątpienia branża techniczna, nie brakuje w niej „językowych ciekawostek”. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym typom schodów policzkowych:

  • wsuwane od góry – wyżłobienia w belkach policzkowych są tu wykonane od strony górnej krawędzi; wsuwanie stopni rozpoczyna się od dołu biegu schodowego – najpierw podstopnica, później stopnica,
  • wsuwane od dołu – wyżłobienia w belkach policzkowych są tu wykonywane od strony dolnej, najpierw stopnica, później podstopnica,
  • gniazdowe – wyżłobienia, a właściwie gniazda, znajdują się w przekroju belki policzkowej; stopnie mocowane są za pomocą łączników.

 

Schody policzkowe to przede wszystkim schody drewniane. Nie tracą one popularności, a wręcz przeciwnie – są wybierane bardzo chętnie szczególnie do domów czy dwukondygnacyjnych mieszkań, podobnie jak podobne do nich schody bolcowe.